Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller när du använder webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls av Cellera AB via Cellera.se.

Tjänster och Produkter

Cellera tillhandahåller information, tjänster och produkter relaterade till solenergi, inklusive men inte begränsat till solpaneler, laddboxar och relaterade tjänster.

Användning av Webbplatsen

Genom att använda Webbplatsen accepterar Användaren dessa Villkor. Om Användaren inte accepterar Villkoren bör denne omedelbart sluta använda Webbplatsen.

Immateriella Rättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder och programvara, är Celleras egendom och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Cellera strävar efter att all information på Webbplatsen ska vara korrekt, men tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden. Användaren använder Webbplatsen på egen risk.

Ändringar av Villkoren

Cellera förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. De uppdaterade villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen, och det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med de senaste Villkoren.

Personuppgifter och Cookies

Cellera behandlar personuppgifter och använder cookies enligt vår Sekretesspolicy.

Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svenska domstolar.

Kontakt

För frågor angående dessa Villkor, vänligen kontakta Cellera via e-post på hej@cellera.se

Avslutande Bestämmelser

Om någon del av dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar enligt tillämplig lag, ska den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen anses ersatt av en giltig och verkställbar bestämmelse som bäst motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av Villkoren ska fortsätta att gälla.
Med "Acceptera" Godkänner du Celleras Sekretesspolicy.
Acceptera