Guide till försäljning av överskottssolel

Denna artikel erbjuder en omfattande guide om att sälja solel, inkluderande aspekter som överskottsel, relevanta regler och ersättningsprocesser. Läs vidare för en djupare förståelse.
Beställ fri offert
Intresseanmälan är kostnadsfri och utan krav på beställning.
Vilken typ av prisuppgifter behöver du?
Med skicka bekräftar jag att jag läst Celleras integritetspolicy
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Tack så mycket!

Vi återkopplar till dig så snart vi kan.
Något gick fel när formuläret skickades, prova igen.
Published on
17 January 2022

Kan man sälja överskott av solel?

Absolut, med en solcellsanläggning som genererar mer el än din personliga förbrukning är det möjligt att sälja det överskjutande till ett elhandelsföretag. De kommer att kompensera dig för varje kilowattimme (kWh) som du matar in i elnätet, vilken de i sin tur förmedlar till andra konsumenter.

Krav vid försäljning av överskottsel

För att sälja överskottssolel krävs tre grundläggande steg:

 1. En nätansluten solcellsanläggning.
 2. En elmätare som registrerar både inmatad och uttagen el.
 3. Ett produktionsavtal med ett elbolag som köper överskottssolel.


Pris vid försäljning av solel

Vid försäljning av solel, sätter elhandelsbolagen vanligen ett pris baserat på rådande spotpris, eller marknadspris, för el. Utöver detta erbjuder en del bolag en extra ersättning, ofta mellan 5 och 15 öre per kilowattimme. Dessutom kan solelproducenter få ytterligare ersättning från såväl nätägaren som staten för den solel de säljer.


Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?

Du har friheten att sälja vilken mängd solel du önskar, men det finns begränsningar som påverkar skatteförmåner om en viss mängd överskrids. Det rekommenderas att inte producera mer solel än vad din villa förbrukar under ett år, och att inte sälja mer än 30 000 kWh per år för att bibehålla dessa förmåner.


Vem får elen när jag säljer till elnätet?

Din sålda överskottssolel till elnätet fördelas primärt till de närmaste elkonsumenterna, ofta dina grannar, baserat på aktuell efterfrågan. Det är emellertid det elhandelsföretag du har avtal med som ersätter dig för denna el, inte dina grannar. Du har inte möjlighet att bestämma specifikt var din överskottsel används, eftersom den integreras i det allmänna elnätet. För en mer direkt distribution till grannar krävs upprättande av ett lokalt elnät.


Guide till försäljning av överskottssolel från solceller

 1. Installera en solcellsanläggning för egen solelproduktion.
 2. Uppdatera eller byta din nuvarande elmätare.
 3. Teckna ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag.
 4. Skaffa ett avtal för både produktion och inköp av el.
 5. Överskottet från dina solceller säljs automatiskt.
 6. Motta ersättningar för den solel du säljer.


Installera en solcellsanläggning för egen solelproduktion

Att sälja solel kräver först installationen av en solcellsanläggning, antingen på ditt tak eller som en fristående enhet på din fastighet. Viktigt är att dina solceller ska vara anslutna till elnätet för att möjliggöra försäljning av producerad el.


Uppdatera eller byta din nuvarande elmätare

Efter installation av dina solceller behöver din elmätare ersättas. Om du har en huvudsäkring under 63 A, kommer ditt elnätsföretag att byta mätaren kostnadsfritt till en som kan mäta både in- och utmatad el. För nyare elmätare kan denna uppdatering ske på distans, medan äldre mätare måste bytas ut mot en som är anpassad för solcellsanvändning.


Teckna ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag

När du har bytt din elmätare behöver du skaffa ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Inmatningsabonnemanget ger dig rätt att mata in el på elnätet samt som att det fastställer din ersättning för nätnytta. För mikroproducenter är abonnemanget vanligtvis kostnadsfritt.


Skaffa ett avtal för både produktion och inköp av el

Att erhålla ersättning för försäljning av solel kräver att du har två separata avtal: ett produktionsavtal för att sälja den solel du producerar och ett förbrukningsavtal för ditt vanliga elinköp. Det rekommenderas att noggrant jämföra villkor och ersättning hos olika elhandelsbolag innan du bestämmer dig för vilket bolag du ska sälja din solel till.


Överskottet från dina solceller säljs automatiskt

Din solel används först för att täcka din bostads egna elbehov. När din produktion av solel överstiger det aktuella behovet i hemmet, distribueras överskottselen automatiskt ut till det allmänna elnätet.


Ta emot ersättningar för den solel du säljer

Din elmätare övervakar mängden solel du säljer via ditt elnätsabonnemang. Normalt minskas din elräkning med värdet av den sålda elen. Om du har en nettoöverskott av såld solel (som ofta sker under sommarmånaderna), kan överskottet betalas ut till ditt bankkonto.

Du erhåller även ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag, vilket likaså dras från din elnätsräkning. Denna ersättning är vanligtvis omkring 5 öre per kWh.

Årligen sammanställs din solelproduktion av nätägaren, vilket underlättar skattereduktionen genom att informationen skickas till Skatteverket.


Viktiga regler att tänka på vid privat försäljning av solel

 • Inkomstskatt: Inkomster upp till 40 000 kr per år är befriade från skatt.
 • Moms: Inga momsavgifter för inkomster under 80 000 kr.
 • Skattereduktion: 60 öre per såld kWh, gäller upp till en gräns på 30 000 kWh per år.
 • Energiskatt: Inga energiskatter för anläggningar med en kapacitet under 500 kW.
 • Mikroproducenter: Berättigade till avgiftsfri inmatning av el i elnätet.


Bestämmelser om kapitalskatt för försäljning av solel

Som privatperson säljande solel är det ovanligt att du behöver betala skatt på dessa intäkter. De räknas som kapitalinkomster från privatbostad med ett schablonavdrag på 40 000 kronor årligen. För att skatt ska bli aktuell måste dina solelintäkter överstiga 40 000 kronor, vilket ofta innebär en försäljning av mer än 60 000 kWh, motsvarande en anläggning på minst 60 kW. Detta gör att det är sällsynt för privatpersoner att behöva betala skatt på intäkter från solel.


Momsbefrielse för solel vid inkomster under 80 000 kr

Du är undantagen från att betala moms på din sålda solel så länge dina årliga inkomster inte överstiger 80 000 kr. För att nå denna inkomstnivå krävs en solcellsanläggning på omkring 50 kW. Om dina försäljningsintäkter överstiger denna gräns måste du registrera dig för moms och tillämpa en moms på 25% på all såld solel.


Bestämmelser för 60 öre per kWh i skattereduktion för solel

Du är berättigad till skattereduktion för solel om din huvudsäkring är högst 100 A och elen matas in och ut genom samma elmätare. Maxgränsen för denna skattereduktion är 30 000 kWh per år eller lika mycket el som du köper från elnätet årligen. Skattereduktionen, som gäller för både privatpersoner och företag, uppgår till 60 öre per kWh.


Energiskattebefrielse för mindre solenergianläggningar

Ingen energiskatt behöver betalas för solenergianläggningar med en effekt under 500 kW, vilket ungefär motsvarar en yta på 3 000 kvadratmeter. Om en anläggning överstiger denna gräns, tillkommer en energiskatt på 44,5 öre per kWh för den producerade solenergin.


Regler för mikroproducenter av solel

Som mikroproducent av solel slipper du inmatningsavgifter hos ditt elnätsföretag. För att klassificeras som mikroproducent ska din huvudsäkring vara under 63 A, din anläggning ska vara mindre än 43,5 kW och du ska vara en nettokonsument av el. Fram till 2022 gäller kravet att vara nettokonsument, det vill säga köpa mer el än du säljer, för att betraktas som mikroproducent av solel.


Bättre avtalsvillkor från elbolag för mikroproducenter av solel

Elhandelsbolag tenderar att erbjuda förmånligare avtal och ersättning till mikroproducenter av solel. Om du har en huvudsäkring större än 63 A eller om du säljer mer el än du köper under ett år, kan det dock tillkomma en extra avgift, vanligtvis mellan 2 och 4 öre per såld kilowattimme.Fri offert

Cellera estimerar förbrukning, kostnad och igenkänning åt dig kostnadsfritt.

Hur mycket kommer din besparing att bli?

Fri offert

Hur går det till att sälja mitt överskott?

Om du har solceller och producerar mer el än vad du förbrukar, kan du sälja ditt överskott till elnätet. Processen är enkel: när dina solceller genererar mer el än ditt hem behöver, matas överskottet automatiskt ut till elnätet. Många elbolag erbjuder kompensation för detta överskott, vilket kan resultera i krediter på din elräkning eller till och med direkta utbetalningar. Det är ett utmärkt sätt att maximera din investering i solenergi och bidra till ett grönare elnät. Läs vidare i vår guide om försäljning av överskottsel för mer information.

Hur påverkas fastighetsvärdet av solpaneler?

Installation av solpaneler kan vara en attraktiv tillgång för ditt hem, ofta resulterande i en ökning av fastighetens marknadsvärde. Potentiella köpare uppskattar möjligheten till lägre energikostnader och miljövänlig energianvändning, vilket gör ditt hem mer tilltalande på bostadsmarknaden. Dessutom kan solpaneler ses som en modern uppgradering som speglar ett engagemang för hållbarhet, vilket kan vara en avgörande faktor för miljömedvetna köpare. Läs gärna vidare i vår artikel om hur solceller kan höja värdet på ditt hus.

Hur mycket laddar en solpanel?

Mängden energi en solpanel producerar varierar beroende på flera faktorer såsom geografiskt läge, soltillgång, panelens storlek och effektivitet. I genomsnitt kan en solpanel på 1 kW producera mellan 3-4.5 kWh el per dag, givet optimala förhållanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att väderförhållanden, skuggning och andra externa faktorer kan påverka den faktiska energiproduktionen. Nyfiken på hur mycket energi en solpanel kan producera för dig? Kontakta oss här redan idag för en kostnadsfri konsultation.

Hittade du inte svaret du letade efter? Kontakta vår support
Kunskapsbank
8 min read

Solceller — framtidens hållbara energikälla

Solenergi, nyckeln till en hållbar framtid, reducerar utsläpp och formar energimarknaden genom innovation och ökad användning.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Dags att investera i solceller?

Investera i solceller inför våren för att optimera energianvändning och minska kostnader, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Hantering av negativa elpriser med solceller

Negativa elpriser kan uppstå på elmarknaden, vilket är en situation som solcellsägare behöver hantera smart. Den här artikeln utforskar effektiva strategier för att navigera i dessa situationer.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Solpanelers livscykel: vad händer när de når sitt slutskede?

Den här artikeln utforskar vad som händer med solpaneler när de har tjänat ut sitt liv, från återvinning till framtida hållbarhetsinitiativ.
Läs mer
Med "Acceptera" Godkänner du Celleras Sekretesspolicy.
Acceptera