Vad kostar solceller?

Solceller, en växande trend i Sverige: Vi utforskar kostnaderna, faktorerna bakom och avkastningen på denna förnybara energiinvestering.
Beställ fri offert
Intresseanmälan är kostnadsfri och utan krav på beställning.
Vilken typ av prisuppgifter behöver du?
Med skicka bekräftar jag att jag läst Celleras integritetspolicy
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Tack så mycket!

Vi återkopplar till dig så snart vi kan.
Något gick fel när formuläret skickades, prova igen.
Published on
17 January 2022

Solceller fortsätter att lysa upp den svenska energiscenen. Allt fler svenskar väljer att bryta sig loss från konventionella energikällor och omfamna solcellernas kraft. Men vad betyder det ekonomiskt att ta steget? I denna genomgång av solcellskostnader avslöjar vi de bakomliggande faktorerna som påverkar priset, genomsnittskostnader och finansieringslösningar. Dessutom granskar vi vilken avkastning du kan förvänta dig från din investering.


Introduktion till solcells kostnader

För att förstå investeringen i sin helhet, börjar vi med grunden: Vad innebär det att äga solceller? Solceller är tekniska underverk som magiskt omvandlar solens strålar till användbar elektricitet. Genom material som ofta baseras på kisel fångar de upp solens ljus och omvandlar det till elektrisk kraft. 

När dessa celler belyses av solens ljus uppstår en elektrisk potential. Denna potential driver en elektrisk ström som i sin tur producerar el. Enkelt uttryckt: mer solsken betyder mer elektricitet!


Vad är solceller?

Om vi ska destillera ner det: Solceller är vår egen lilla kraftstation som transformerar solens kraft till elektricitet. Med hjälp av kisel-baserade material fångar de upp och absorberar solljus för att producera el direkt till ditt hem.


Hur fungerar solceller?

Solceller, de tysta väktarna på våra tak, skapar elektricitet på ett nästan magiskt sätt. När solens strålar träffar en solcell, framkallas en elektrisk spänning. Denna spänning sätter fart på en ström som producerar el. Kort sagt: när solens strålar lyser, ökar din energiproduktion!

Sveriges entusiasm för solceller växer exponentiellt. Från hustak till kontorsbyggnader, är dessa paneler den nya normen för att generera ren energi. Så, varför denna plötsliga solcellskärlek? Genom att omfamna solenergi, tar vi ett steg bort från fossila bränslen, skär ner på koldioxidutsläpp och stöder vår planet. 

Energimyndighetens data visar en dramatisk ökning av solcellsanläggningar i Sverige - en ökning med över 50% sedan 2018. De fallande kostnaderna för solceller kombinerat med teknologiska framsteg verkar vara de främsta drivkrafterna bakom denna uppsving.


Satsning på Solceller: En Strålande Investeringsidé

Trots initiala installationskostnader ser många solceller som en långsiktig besparing. Efterhand som elräkningarna minskar, kan också generösa statliga bidrag och subventioner lägga till extra lockelse för investeringen.

För de som funderar på vilken typ av solceller som passar bäst finns både monokristallina och polykristallina alternativ. Medan monokristallina celler imponerar med sin effektivitet och homogen färg, erbjuder polykristallina celler ofta en mer budgetvänlig lösning.

Placeringen av dina solceller kan också göra en enorm skillnad. Optimal solinstrålning uppnås när cellerna är fria från skuggande träd, byggnader eller andra hinder. Ett noggrant överseende av takets orientering kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt solcellssystem.

I korthet, solceller är inte bara en grön lösning, utan också en ekonomiskt klok. Planering och rätt val av solceller kan ge både miljövänliga och ekonomiska fördelar i längden.


Vad påverkar kostnaden på Solceller?

För den kostnadsmedvetna konsumenten är det viktigt att förstå variablerna som spelar in i priset på solcellssystem:

Kostnaden skalar ofta med storleken på ditt system. Ett genomsnittligt svenskt hem kan kräva ungefär 20 solpaneler, men större hushåll och företag kan behöva fler.


Kvalitet på solcellerna

Kvaliteten på solcellerna kan också påverka kostnaden. Högkvalitativa solceller kan vara dyrare att köpa, men de kan också generera mer el och vara mer hållbara över tid.

En viktig faktor att tänka på när det gäller solcellers kvalitet är deras livslängd. Solceller av hög kvalitet kan ha en livslängd på upp till 25 år eller mer, medan billigare alternativ kanske bara varar i 10-15 år. Att investera i solceller av hög kvalitet kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt, eftersom du inte behöver byta ut dem lika ofta.

En annan faktor att överväga är garantin som erbjuds av solcellstillverkaren. Kvalitetsproducenter erbjuder vanligtvis längre garantier för att skydda konsumenten mot eventuella defekter eller prestandaproblem. Det är viktigt att läsa igenom garantivillkoren noggrant och välja solceller med en garanti som passar dina behov.


Installationskostnader

Installationskostnaderna kan variera beroende på olika faktorer, såsom taktyp, solcellsplacering och arbetskraftskostnader.

Vi på Cellera har hört frågor från kunder ifall det blir billigare att köpa och installera solcellerna själv. Det enkla svaret på detta är nej. Ifall du väljer att installera solcellerna på egen hand så går du miste om skatteavdraget som är upp till 50.000kr per person i hushållet upp till 100.000kr/år.

Så genom att låta ett företag sköta installationen åt dig så kommer du undan billigare än om du skulle ta dig an installationen själv. 

När det gäller taktyp kan vissa tak vara enklare att installera solceller på än andra. Till exempel kan tak med lutning och rätt orientering vara mer lämpliga för solceller än platta tak eller tak med skuggning. Det kan vara nödvändigt att göra vissa takförstärkningar eller justeringar för att säkerställa en säker och effektiv installation.

Arbetskraftskostnader kan också påverka installationskostnaderna. Att anlita en erfaren och certifierad solcellsininstallatör kan vara dyrare, men det kan också ge dig fördelen av deras expertis och garantera en professionell installation.

Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella tillståndskostnader eller administrativa avgifter som kan vara nödvändiga för att installera solceller. Vissa kommuner eller myndigheter kan kräva tillstånd eller inspektioner innan installationen kan genomföras.


Hur man kan finansiera solceller

Att finansiera installationen av solceller kan vara en utmaning för många. Här är några finansieringsalternativ att överväga:


Statliga bidrag och subventioner

Många har inte full insikt om de generösa bidrag som Sverige erbjuder till de som vill göra en positiv inverkan på miljön. Dessa bidrag kan avsevärt minska din initiala investering och gör det mer lockande att hoppa på solenergitåget. Men kom ihåg, landskapet av subventioner förändras ständigt, så det är bäst att hålla sig uppdaterad för att maximera fördelarna.


Privata lån och finansieringsalternativ

Medan en initial utläggning för solceller kan verka dyr, tänk på det som att plantera ett frö för framtida besparingar. Traditionella banker ser alltmer positivt på solenergiinvesteringar, vilket reflekteras i deras lånevillkor. Och låt oss inte glömma andra finansieringslösningar som crowdfunding eller kooperativa modeller, där gemenskapen hjälper till att stödja förnybara energiprojekt.


Lönsamhet och återbetalningstid för solceller

Ett viktigt övervägande när det gäller solceller är deras lönsamhet och återbetalningstid. Här är några faktorer att tänka på:


Beräkning av avkastning på investeringen

För att beräkna den potentiella avkastningen på din solcellsinvestering behöver du titta på den genomsnittliga årliga elproduktionen, kostnaderna för installationen och priset du betalar för elen du säljer tillbaka till nätet. Det kan vara en god idé att konsultera en expert för att få en mer exakt beräkning baserad på dina specifika förutsättningar.

I Sverige är solceller ett populärt val för att producera egen el och minska beroendet av traditionella energikällor. Genom att installera solceller på ditt tak kan du dra nytta av den rikliga solstrålningen i landet och generera din egen förnybara energi. Dessutom kan man få ekonomiska fördelar genom att sälja överskottet till elnätet och dra nytta av olika subventioner och bidrag som erbjuds av staten och kommunerna.


Hur lång tid tar det att betala tillbaka kostnaden?

Återbetalningstiden för solceller kan variera beroende på faktorer som kostnader, elproduktion, elpris och eventuella bidrag eller subventioner. Generellt sett kan återbetalningstiden vara någonstans mellan 5 och 15 år. Efter återbetalningstiden kan solcellerna fortsätta generera el och potentiellt spara pengar på elräkning under resten av deras livslängd.

Det är viktigt att notera att återbetalningstiden kan påverkas av olika faktorer, inklusive solförhållanden, takets orientering och lutning, samt eventuella skuggor som kan minska solcellernas effektivitet. Det är därför viktigt att noggrant undersöka dina alternativ och rådfråga experter för att göra ett informerat beslut om solcells investeringen.

I Sverige har solceller blivit allt mer populära de senaste åren, och regeringen har infört olika incitament för att främja användningen av solenergi. Det finns olika bidrag och subventioner tillgängliga för både privatpersoner och företag som vill installera solceller. Dessa ekonomiska förmåner kan bidra till att förkorta återbetalningstiden och göra solceller ännu mer attraktiva som en investering.

I slutändan kan kostnaden för solceller variera beroende på flera faktorer. Det är viktigt att noggrant undersöka dina alternativ och rådfråga experter för att göra ett informerat beslut om solcells investeringen.

Fri offert

Cellera estimerar förbrukning, kostnad och igenkänning åt dig kostnadsfritt.

Hur mycket kommer din besparing att bli?

Fri offert

Vad kostar solceller?

Priset på solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive storleken på ditt system och kvaliteten på de solceller du väljer. Det kan kosta allt från 70 000 kr till 300 000 kr och uppåt. Kontakta oss här för en gratis konsultation och fri offert.

Hur fungerar solceller?

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektricitet. Detta sker genom en process som kallas för fotovoltaisk effekt. När solens strålar träffar solcellerna, absorberas ljuset av ett material i cellen (oftast kisel). Detta får elektronerna i materialet att röra på sig, vilket skapar en elektrisk ström. Läs gärna vidare om solcellers funktion här.

Hur länge håller solceller?

Livslängden på solceller kan variera, men på Cellera erbjuder vi garantier på 25 år. Det betyder inte att solcellerna slutar fungera efter 25 år, utan att de kommer att producera en viss procent (ofta 80%) av sin ursprungliga effekt efter denna tid. Många solceller kan fortsätta att fungera effektivt i 30-40 år eller längre. Vill du veta mer om livslängden på solceller? Kontakta oss för en gratis konsultation här.

Hittade du inte svaret du letade efter? Kontakta vår support
Kunskapsbank
8 min read

Solceller — framtidens hållbara energikälla

Solenergi, nyckeln till en hållbar framtid, reducerar utsläpp och formar energimarknaden genom innovation och ökad användning.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Dags att investera i solceller?

Investera i solceller inför våren för att optimera energianvändning och minska kostnader, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Hantering av negativa elpriser med solceller

Negativa elpriser kan uppstå på elmarknaden, vilket är en situation som solcellsägare behöver hantera smart. Den här artikeln utforskar effektiva strategier för att navigera i dessa situationer.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Solpanelers livscykel: vad händer när de når sitt slutskede?

Den här artikeln utforskar vad som händer med solpaneler när de har tjänat ut sitt liv, från återvinning till framtida hållbarhetsinitiativ.
Läs mer
Med "Acceptera" Godkänner du Celleras Sekretesspolicy.
Acceptera