Vilka takmaterial är lämpliga för solcells-anläggningar?

Solceller på tak ökar i popularitet. Hållbara material som betong, tegel, metall och asfalt (om väl underhållna) är idealiska. Lär dig mer här.
Beställ fri offert
Intresseanmälan är kostnadsfri och utan krav på beställning.
Vilken typ av prisuppgifter behöver du?
Med skicka bekräftar jag att jag läst Celleras integritetspolicy
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Tack så mycket!

Vi återkopplar till dig så snart vi kan.
Något gick fel när formuläret skickades, prova igen.
Published on
17 January 2022

Solenergi har blivit alltmer populärt som en hållbar och kostnadseffektiv energikälla. Att installera solceller på ditt tak minskar inte bara din elförbrukning och sparar pengar på din elräkning, utan det kan också göra en positiv miljöpåverkan genom att minska ditt beroende av fossila bränslen. Men vilka taktyper är bäst lämpade för solcellsanläggningar, och vilka bör du undvika? I den här artikeln kommer vi att titta på olika takmaterial och deras lämplighet för solceller.

Takmaterial som fungerar bra med solceller

Betongtak

Betongtak är en idealisk bas för solcellsanläggningar tack vare sin hållbarhet, motståndskraft mot väder och klimatförhållanden, och låga underhållskrav. Dessa tak klarar extrema temperaturer, nederbörd och starka vindar, vilket skyddar solpanelerna och förlänger deras livslängd. Dess stabila och jämna yta underlättar också installationen och säkrar solpanelerna på ett effektivt sätt, med minimala krav på strukturella anpassningar.

Tegeltak

Tegeltak är en utmärkt plattform för solcellsanläggningar. Dessa tak är kända för sin hållbarhet och robusthet, vilket gör dem idealiska för att stödja solpaneler. Fördelarna inkluderar lång livslängd, energieffektivitet, enkel installation, minimalt underhåll och miljövänlighet. När du installerar solceller på ett tegeltak investerar du i en hållbar och kostnadseffektiv lösning för att generera ren energi samtidigt som du skyddar ditt hem och minskar din miljöpåverkan.

Plåttak

Plåttak, inklusive stål och aluminium, är utmärkta för solcellsanläggningar. Deras styrka och jämna ytor gör dem till en perfekt plattform för solpaneler, då de är lättare att installera på dessa typ av tak. De är också mycket motståndskraftiga mot korrosion och extremt väder, vilket är avgörande för att skydda och förlänga solcellernas livslängd. Dessutom kräver plåttak minimalt underhåll och behåller sin struktur och integritet över tiden, vilket säkerställer att solcellerna förblir stabila och effektiva under lång tid. Slutligen kan plåttaks höga värmeledningsförmåga bidra till att hålla solpanelerna svalare och därmed öka deras effektivitet.

Asfaltskivtak

Asfaltskivtak, som är vanliga på många bostäder, kan vara kompatibla med solcellsanläggningar. För att använda dem för solpaneler måste man dock säkerställa att taket är i gott skick och inte behöver bytas ut inom en snar framtid. Det är också viktigt att optimera solpanelernas orientering och placering för att maximera solinstrålningen och energiproduktionen. Asfaltskivtakets relativt enkla installation och minimala behov av strukturella anpassningar kan vara fördelar, men det är klokt att konsultera med en expert för att bedöma om det är lämpligt för solcellsanläggningar.

Takmaterial som kräver extra övervägande

Skiffertak

Montering av solceller på skiffertak kräver noggrann planering och professionell bedömning på grund av takets vikt, känslighet för skador och behov av korrekt installation. En kvalificerad installatör bör konsulteras för att säkerställa hållbarhet och säkerhet. Rätt placering och orientering av solpanelerna är också viktigt för att maximera energiproduktionen på ett skiffertak.

Träskiktstak

När det gäller träskiktstak är det avgörande att göra en noggrann bedömning före installation av solceller. Dessa tak kan vara komplexa att arbeta med och är känsliga för skuggning, inklusive omgivande träd eller strukturer. Därför rekommenderas det att anlita en professionell installatör med erfarenhet av träskiktstak för att planera en framgångsrik installation.

Eternittak

Att installera solceller på ett eternittak är en utmaning på grund av takets skörhet och åldrande. Eternittak kan även innehålla asbest, vilket kräver sanering. Takets strukturella styrka måste bedömas noggrant. Underhåll blir svårare med solceller, och deras livslängd bör matcha takets återstående livslängd. Professionell hjälp är viktig för att säkerställa en säker och effektiv installation.

Takmaterial som bör undvikas

Svaga takmaterial

Innan man installerar solpaneler på ett tak är det av största vikt att noga utvärdera takets skick och strukturella styrka. Ett tak i dåligt skick eller med tecken på svaghet bör undvikas för att säkerställa en hållbar och säker installation av solpaneler. Taket måste kunna bära den extra belastningen som solpanelerna utgör, och eventuella skador eller åldrande behöver åtgärdas i förväg.

Genom att ägna tid och resurser åt att förbereda taket för solceller kan man garantera långvarig prestanda och fördelarna med ett effektivt solenergisystem.

Tak med intensiv skuggning

För att solceller ska vara lönsamma är det viktigt att taket har en konstant och direkt exponering för solen utan skuggning från träd, byggnader eller andra hinder. Takets läge i förhållande till solens bana påverkar solcellernas effektivitet. Ett tak med optimal exponering genererar mer solenergi och ger snabbare avkastning på investeringen. Noggrann planering och utvärdering av takets solbelysning är avgörande vid övervägandet av solceller som en hållbarhetslösning.

Vilket tak är bäst för solceller?

Att installera solceller på ditt tak kan vara en utmärkt investering för din ekonomi och miljön, men det är viktigt att välja rätt takmaterial och förutsättningar. Om du är osäker på om ditt tak är lämpligt för solceller bör du rådfråga en expert inom solenergi för en noggrann bedömning. Med rätt tak och solcellsanläggning kan du dra nytta av solens kraft och göra en positiv skillnad för ditt hem och miljön.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation här redan idag för rådgivning om din bostad.


Fri offert

Cellera estimerar förbrukning, kostnad och igenkänning åt dig kostnadsfritt.

Hur mycket kommer din besparing att bli?

Fri offert

Hur mycket solceller behöver man?

Antalet solceller du behöver beror på flera faktorer, inklusive hur mycket el du använder, var du bor, och hur mycket solinstrålning ditt tak får. En genomsnittlig svensk villa använder cirka 14 000 kWh per år, och för att producera denna mängd el skulle du behöva en solcellsanläggning på cirka 15 kW, vilket motsvarar cirka 35 solpaneler. Intresserad av att installera solceller? Få en gratis offert och boka din konsultation här.

Hur fungerar solceller?

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektricitet. Detta sker genom en process som kallas för fotovoltaisk effekt. När solens strålar träffar solcellerna, absorberas ljuset av ett material i cellen (oftast kisel). Detta får elektronerna i materialet att röra på sig, vilket skapar en elektrisk ström. Läs gärna vidare om solcellers funktion här.

Vad kostar solceller?

Priset på solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive storleken på ditt system och kvaliteten på de solceller du väljer. Det kan kosta allt från 70 000 kr till 300 000 kr och uppåt. Kontakta oss här för en gratis konsultation och fri offert.

Hittade du inte svaret du letade efter? Kontakta vår support
Kunskapsbank
8 min read

Solceller — framtidens hållbara energikälla

Solenergi, nyckeln till en hållbar framtid, reducerar utsläpp och formar energimarknaden genom innovation och ökad användning.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Dags att investera i solceller?

Investera i solceller inför våren för att optimera energianvändning och minska kostnader, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Hantering av negativa elpriser med solceller

Negativa elpriser kan uppstå på elmarknaden, vilket är en situation som solcellsägare behöver hantera smart. Den här artikeln utforskar effektiva strategier för att navigera i dessa situationer.
Läs mer
Kunskapsbank
8 min read

Solpanelers livscykel: vad händer när de når sitt slutskede?

Den här artikeln utforskar vad som händer med solpaneler när de har tjänat ut sitt liv, från återvinning till framtida hållbarhetsinitiativ.
Läs mer
Med "Acceptera" Godkänner du Celleras Sekretesspolicy.
Acceptera